BFF zoekt nieuwe bestuursleden

Geplaatst op: 09-07-2020 00:00

Reactie kunt u mailen naar de heer Peter de Vreede, de huidig bestuursvoorzitter van Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland,per e-mail naar: 

pgmdevreede@gmail.com

---

De stichting Bevrijdingsfestival Flevoland is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Vanwege het (toekomstig) vertrek van een aantal bestuursleden is het huidige bestuur op zoek naar kandidaten voor een aantal bestuursfuncties die op termijn de taken van de zittende bestuursleden kunnen en willen overnemen.

Kent u het festival dat ieder jaar op 5 mei wordt gehouden, bent u vaste bezoeker of draagt u vrijheid en het festival een warm hart toe en voelt u zich daarmee verbonden, heeft u ruime  bestuurlijke ervaring en wilt u, samen met de overige bestuursleden het festival laten doorgroeien en vernieuwen dan is misschien een bestuursfunctie iets voor u. Ervaring met grootschalige evenementen is een pre. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Functieprofiel voorzitter:

Doel: het leiden en besturen van de stichting en het gezicht daarvan naar buiten.

Functie-eisen:

 • Opleiding op HBO niveau
 • Ervaring met het op plezierig leiden van (bestuurs-)vergaderingen
 • Doortastend, kan na/in overleg besluiten nemen en knopen doorhakken
 • Stimuleert samenwerking en kan delegeren, vormt een verbindende factor tussen partijen
 • Heeft ervaring met communicatie  op verschillende niveaus, landelijk, provinciaal, gemeentelijk,  organisatie en individueel niveau
 • Heeft ervaring met pers en media
 • Goed in woord en geschrift
 • Kan het gezicht van de stichting zijn
 • Beschikt over bestuurservaring en een relevant netwerk in Flevoland en is bereid dit in te zetten voor de organisatie van het festival

 

Takenpakket:

 • Bewaakt de statuten en de uitgangspunten van het beleidsplan
 • Stelt een (meerjaren)beleidsplan en meerjarenplanning op
 • Zit de bestuursvergaderingen voor
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contact met en voert overleg met partijen als het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de provincie Flevoland, de gemeenten in Flevoland met name Almere, de ACM, sponsoren, politie, brandweer, partners, pers etc.
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat
 • Vervult de werkgeversrol naar coördinator van het festival en secretariaat
 • Controleert de uitvoering van de genomen besluiten
 • is (mede) ondertekenaar van officiële stukken
 • Representeert de stichting in de aanloop naar 5 mei, op de dag zelf en bij de afronding van het festival.

 

-         

Functieprofiel secretaris: 

Doel:  Draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Stichting

Functie-eisen:

 • Opleiding op HBO niveau
 • Nauwkeurig en ordelijk
 • Goed in woord en geschrift
 • Computer vaardig
 • Hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk in Flevoland
 • Contactuele vaardigheden

 

Takenpakket

 • Stelt (samen met de voorzitter) de agenda op voor de bestuursvergaderingen
 • Handelt post en correspondentie met derden af.
 • Houdt het archief bij
 • Is verantwoordelijk voor de (schriftelijke) correspondentie met provincie, gemeente, (potentiële) sponsoren, het Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Is verantwoordelijk voor het inhoudelijk jaarverslag
 • Schrijft waar nodig persberichten en houdt website actueel
 • Geeft belangrijke informatie door aan bestuur
 • Bewaakt samen met voorzitter de jaarplanning
 • Representeert de stichting in voorkomende gevallen

 

Functieprofiel penningmeester: 

Doel: is verantwoordelijk voor opzet, bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting

Functie-eisen:

 • Opleiding op HBO niveau
 • Nauwgezet en efficiënt
 • Heeft bestuurlijke ervaring en beschikt over een relevant netwerk en is bereid deze in te zetten voor de organisatie van het festival
 • Kennis van en ervaring met het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en het bijhouden van de boekhouding
 • Heeft ervaring met het opstellen van financiële verantwoordingen richting Provincie, gemeente, subsidiënten en sponsoren
 • Heeft ervaring met het vertalen van beleid naar financiële mogelijkheden

 

Takenpakket:

 • Stelt  de jaarbegroting op, vertaalt deze in werkbegrotingen en bewaakt deze
 • Bewaakt en regelt de inkomende en uitgaande geldstromen
 • Regelt de noodzakelijke verzekeringen en eventuele fiscale en juridische zaken
 • Voert een eenvoudige boekhouding
 • Informeert bestuur bij iedere bestuursvergadering over de financiële stand van zaken, mogelijke knelpunten, prospects etc
 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen

  

Functieprofiel Algemeen bestuurslid:

Doel: is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor een inhoudelijk goed, uitstekend georganiseerd, financieel gezond festival op 5 mei dat tegemoet komt aan de wensen van het grote aantal bezoekers

Functie-eisen:

 • Hbo-niveau.
 • Beschikt over een uitgebreid (zakelijk) netwerk en is bereid dat in te zetten voor de organisatie.
 • Beschikbaar voor reguliere overleggen (circa tienmaal per jaar).
 • Bestuurlijke ervaring (bekend zijn met de festivalbranche is een pre).
 • Affiniteit met het gedachtegoed van de bevrijdingsfestivals.

Takenpakket:

 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen en heeft daarin een actieve inbreng
 • Ondersteunt waar nodig en mogelijk de collega- bestuurders
 • Zet netwerk in ten behoeve van het festival
 • Heeft aandacht voor (inhoudelijke) vernieuwing en milieu-aspecten

Terug naar het overzicht

© 2021 Bevrijdingsfestival Flevoland - Vrijheid Wereldwijd! | Powered by Codestream 3.6.0