Duifkopter nu te downloaden!

Geplaatst op: 09-04-2014 00:00

Vrijheid is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daarom vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei het belangrijk om het maatschappelijk debat over vrijheid voortdurend van nieuwe impulsen te voorzien. Dat gebeurt via lezingen, publicaties en projecten. Het comité entameert het debat over vrijheid dit keer met de game Duifkopter op een speelse manier. 

Vrijheid is meer dan een spel. Het vraagt van inzet en betrokkenheid van iedereen. In Duifkopter ervaren spelers dat je iets moet doen voor de vrijheid van anderen. Door de quotes te delen via social media dragen zij hun steentje bij aan het thema ‘Vrijheid geef je door’. Duifkopter is laagdrempelig, voor jong en oud en het hele jaar door te spelen. De game zal in de toekomst doorontwikkeld worden. 

Klik hier om de Duifkopter te downloaden.

Games for Change en anonieme data
Het Nationaal Comité haakt met Duifkopter in op de omvangrijke gamewereld, die in belang alleen nog maar zal toenemen. Het comité sluit met Duifkopter aan bij een bredere trend: Games for Change, die de productie en distributie van games met een sociale impact stimuleert. 

Het recht op privacy, ook digitaal, is belangrijk en staat zowel in de Grondwet als in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Er worden daarom, in tegenstelling tot de meeste ‘free to play games’ alleen anonieme data over het spelgedrag van spelers verzameld met als enig doel het spel verder te verbeteren. 

Diverse activiteiten
Het Nationaal Comité heeft de opdracht de samenleving in al haar breedte te betrekken bij herdenken en vieren. Zo opende op 4 februari 2014 Zijne Majesteit de Koning in de Kunsthal te Rotterdam de inmiddels zeer succesvolle tentoonstelling: De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. Het boekje ’Vrijheid geef je door’ voor groep 7 van het basisonderwijs had dit jaar een oplage van 210.000 en bijna 1500 scholen hebben een oorlogsmonument geadopteerd. De 4 mei-voordracht wordt gehouden door Jan Terlouw en de 5 mei-lezing door Mary Robinson. Binnen deze brede range van activiteiten past het ontwikkelen van een vrijheidsgame voor smartphones voor met name jongeren.

Terug naar het overzicht

© 2021 Bevrijdingsfestival Flevoland - Vrijheid Wereldwijd! | Powered by Codestream 3.6.0