Over het bevrijdingsfestival

In 1990 wijst de regering 5 mei aan tot jaarlijkse Nationale Feestdag. Een van de brandende vragen is: 'Hoe kunnen jongeren bij deze dag betrokken worden?'

In elke provincie…
Op grond van ervaringen met lokale festivals zoals Haarlem, Wageningen en Amsterdam, die al sinds 1980 op eigen initiatief bevrijdingsfestivals organiseren, besluit het Nationaal Comité om in elke provincie een bevrijdingsfestival te organiseren.

In de jaren 1990 - 1994 verspreidt het Nationaal Comité het model van de bevrijdingsfestivals over het land. Vanaf 1994 worden er op 5 mei in alle provincies en in de hoofdstad, in totaal dertien, op jongeren gerichte muziekfestivals georganiseerd.

Taakverdeling…
De bevrijdingsfestivals hebben ieder hun eigen kleur en accent en sluiten aan bij de regionale belangstelling van jongeren. Ze zijn gratis, nooit ver uit de buurt en daardoor zeer laagdrempelig voor alle jongeren, in al hun diversiteit. De festivals starten op 5 mei in de loop van de middag en lopen door tot in de avond.

Elk bevrijdingsfestival heeft een eigen bestuur en een eigen organisatie en is in die zin dan ook zelfstandig. Maar alle dertien festivals delen dezelfde uitgangspunten en doelstellingen. Het Nationaal Comite draagt zorg voor de samenhang in het totaal. Het comité voert de nationale coördinatie, de themavoorbereiding en -uitwerking, de nationale communicatie en de fondsenwerving uit.

Onderscheid…
Hoewel het aantal muziekevenementen voor jongeren in Nederland toeneemt, onderscheiden de bevrijdingsfestivals zich nadrukkelijk door hun communicatie met betrekking tot maatschappelijke thema's als (on)vrijheid, democratie, grond- en mensenrechten.

Dat de combinatie van muziek en inhoud werkt, blijkt uit publieksonderzoek: 87% van de festivalbezoekers vindt dat de viering van 5 mei vooral betekenis heeft door het stilstaan bij de waarde van vrijheid, rechten van de mens, en democratie. 97% van de festivalbezoekers is enthousiast over de formule en vindt dat de festivals ook in de toekomst georganiseerd moeten worden.

Daarbij vindt 66% dat in de toekomst nog meer aandacht besteedt kan worden aan het thema en de betekenis van 5 mei.


Huisregels

Bevrijdingsfestival Flevoland is een festival ter viering van de vrijheid. Maar zoals iedereen weet kan vrijheid slechts bestaan, als we met elkaar een aantal regels afspreken. Dit geldt ook voor een Bevrijdingsfestival. In samenwerking met de politie Flevoland wordt er de gehele dag uitgebreid gecontroleerd door onze service en security bij de ingangen en op het terrein. Wij vragen de bezoekers zich aan de volgende regels te houden:

1. Het betreden van het terrein; Dit geschiedt op eigen risico. Realiseer je dat er op het terrein geluidsniveaus hoger dan 85 dB(A) voorkomen. Bevrijdingsfestival aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal. De aanwijzingen van onze service-en security medewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij overtreding van deze regels kan de toegang tot het terrein ontzegd worden.

2. Geen glas en blik; Glas en blik mogen onder geen voorwaarde het veld op en worden zowel bij de ingang als bij de veldcontrole in beslag genomen. Dit festival wordt iedereen geheel gratis aangeboden. Het meenemen van eigen drank is daarom niet toegestaan. Gedurende het festival zal gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijk festivalglas.

3. Geen gevaarlijke voorwerpen; Slag-, steek- of vuurwapens en daarop lijkende voorwerpen (zoals zakmessen, schroevendraaiers, leathermans en kurkentrekkers) zijn ten strengste verboden. Alle materialen, die als zodanig worden aangezien, worden direct in beslag genomen en niet meer geretourneerd. Personen die slag-, steek-of vuurwapens bij zich hebben worden overgedragen aan de politie.

4. Geen (hard-) drugs; Op en rondom het Bevrijdingsfestival Flevoland terrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drank en drugs van toepassing. Overtreders worden direct van het terrein verwijderd en overgedragen aan de politie. Het gebruik en/of verhandelen van lachgas (ballonnen en/of patronen) is op ons festivalterrein verboden.

 

5. Wildplassen; Wie de groenvoorziening of de geplaatste hekken als openbaar toilet gebruikt, is in overtreding. Tijdens het festival zal hierop de gehele dag worden gecontroleerd. Overtreders kunnen een bekeuring tegemoet zien. Maak gebruik van de sanitaire voorzieningen van Bevrijdingsfestival Flevoland, er zijn voldoende toiletten aanwezig.

6. Flyeren / samplen; Op het terrein van Bevrijdingsfestival Flevoland bestaat een flyer verbod. Uitsluitend via de festivalmarkt bestaat de mogelijkheid om informatie aan het publiek te verstrekken. Deelname aan de markt dient van te voren aangevraagd te worden bij de organisatie. Ook hier gelden strenge voorwaarden voor flyeren en samplen.

7. Kamperen en/of overnachten verboden; Het is verboden te kamperen en/of te overnachten in en rondom en het festivalterrein van Bevrijdingsfestival Flevoland. Het opzetten van een tent, hoe klein dan ook, is tijdens Bevrijdingsfestival Flevoland niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan kampeerartikelen mee te brengen.

8. Stallen van rijwielen; Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan fietsen, bromfietsen of andere rijwielen te plaatsen naast of tegen de hekken rondom het festivalterrein. Rijwielen kun je plaatsen in de daarvoor bestemde stallingen. Het is niet toegestaan rijwielen of karretjes mee te nemen naar het terrein. Rolstoelen en hulpmiddelen voor minder validen vormen hierop uiteraard een uitzondering.

9. Vuur; Het aanleggen of brandend houden van open vuur is ten strengste verboden. Bij constatering zal direct tot ontzegging van de toegang worden overgegaan.

10. Dieren; Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Honden worden niet toegelaten op het festival terrein. Naast het feit dat je je huisdier er geen plezier mee doet, wil de organisatie niet het risico lopen dat het dier in paniek raakt of zich agressief gedraagt. De enige uitzondering hierop wordt gemaakt voor blindengeleidehonden.

11. Respect; Van ieder persoon dat Bevrijdingsfestival Flevoland betreedt, wordt verwacht zich respectvol te gedragen naar anderen toe. Agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag – op welk niveau dan ook – wordt niet getolereerd. Afhankelijk van de ernst, zal worden bepaald welke sanctie(s) opgelegd kunnen worden aan de desbetreffende persoon tegen wie de gegronde klacht is gericht. Voor meer informatie hierover, kijk op de website van www.benjeoke.nl. Laat iedereen weten dat jij voor veilig uitgaan bent #benjeoke.

Naast deze regels zijn er natuurlijk ook een aantal aspecten, waarbij wij van onze bezoekers enig eigen initiatief verwachten. Alle in het dagelijkse leven geldende waarden en normen gelden natuurlijk óók op 5 mei. Ga niet met meubilair van thuis slepen. De bank mag ook dit jaar niet mee naar binnen. Deponeer je afval niet zo maar op het festivalterrein, maar neem de moeite om een vuilnisbak op te zoeken, er zijn er voldoende aanwezig op het terrein.

Als we ons met elkaar aan deze regels houden, is en blijft Bevrijdingsfestival Flevoland een prettig festival om te vertoeven en houden we de stad en de omgeving voor alle partijen een aangename plek om de dag van de vrijheid op grootse wijze te vieren.


© 2019 Bevrijdingsfestival Flevoland - Vrijheid Wereldwijd! | Powered by Codestream 3.6.0