Veteranen Speeddate

Kom op 5 mei speeddaten met een veteraan !

Kom op 5 mei ook zeker even naar het Stadhuisplein, dat is omgedoopt in het Plein van de Vrijheid. Je kunt er o.a. speeddaten met veteranen.

Zo is o.a. militair Martin Hendriks aanwezig, je kunt hem van alles vragen over bijvoorbeeld zijn uitzending naar Afghanistan.

Martin is op uitzending geweest naar: Afghanistan, 2005
“Ik heb er niet voor gekozen om op uitzending te gaan, ik werd aangewezen. Omdat ik ouder dan vijftig was had ik nee mogen zeggen, maar als beroepsmilitair doe je dat niet. Ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb er ook geen problemen aan overgehouden, maar denk er nog wel iedere dag aan.
Wij zaten in Bagram, zo’n honderd kilometer ten noordoosten van Kabul. Ik was liaison officer, wat wil zeggen dat ik zorgde voor het transport van alle benodigdheden voor Nederlandse militairen. Ook het regelen van slaapplaatsen behoorde tot mijn taken. Het was eerst even wennen, maar uiteindelijk heb ik daar mijn werk toch met plezier gedaan. Dat kwam vooral doordat ik op veel plekken kon meehelpen.

Er stonden vaak kinderen voor de poort die we kleding gaven; ik heb zelf nog een keer een hele lading kleding uit Nederland laten overkomen. Ook ging ik soms mee om Afghanen op te halen die medische hulp nodig hadden. Dat was mooi om te kunnen doen. Twee keer ben ik mee geweest op patrouille. Dat is gelukkig goed gegaan. Maar ik heb ook gezien dat iemand zijn been verloor bij het ruimen van oude Russische landmijnen op Bagram, erg heftig.”

Waarom is het voor jou belangrijk om vrijheid te vieren?

“Vrijheid zit in zoveel dingen. Tijdens de uitzending heb ik veel met Afghanen gesproken. Met een man bijvoorbeeld die een eigen zaak had. Zijn vrouw moest volledig bedekt over straat gaan, anders zou hij zijn zaak verliezen. Dat is triest. Ik hoop dat de mensen daar uiteindelijk ook weer normaal kunnen leven, doen wat ze willen, dat vrouwen weer gewoon naar school kunnen. Zo zou het moeten zijn.”

Geleerd tijdens mijn uitzending…

“Naar het Bevrijdingsfestival in Almere neem ik foto’s mee die ik in Afghanistan gemaakt heb. Dan kunnen mensen zien hoe het daar is. Ik denk dat veel mensen in Nederland daar geen erg in hebben. Zij weten niet hoe het is als het vriest en je kinderen op blote voeten ziet lopen. En hoe mooi het is om ze dan schoenen te kunnen geven. Dat is onvoorstelbaar.”

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei.

Heb je altijd al willen weten hoe het is om als militair je werk te doen, en hoe ingrijpend die ervaringen kunnen zijn? Kom dan op 5 mei speeddaten met een veteraan. Je bent welkom in de tent van het Veteraneninstituut op een van de veertien Bevrijdingsfestivals.

Veteranen van het Nederlandse leger zijn actief geweest in conflictgebieden overal in de wereld. Samen met hun collega’s hebben ze zich persoonlijk ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. En nu ze terug zijn delen ze graag hun verhaal met jou.   

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi is er om veteranen en hun naasten zorg te bieden. Ook delen we kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang en zetten we ons in voor de maatschappelijke erkenning en waardering. 

Meer weten? Kom langs op kijk op:
https://www.veteraneninstituut.nl/veteranen-hun-missies/

 

 

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis is de grootste noodhulporganisatie ter wereld. Vanuit 190 landen werken we met 17 miljoen vrijwilligers voor, tijdens en na een ramp om de meest kwetsbare mensen te helpen. Ook in gebieden waar vrede niet vanzelfsprekend is. We doen dit vanuit onze zeven grondbeginselen. Dat betekent voor ons dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals. Kom langs bij onze Silent Disco en luister naar bijzondere verhalen! 

 www.rodekruis.nl

 

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, debatten en cursussen. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten en geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

 

Amnesty International:

Sta voor de mensenrechten op Bevrijdingsfestivals

Mensenrechten zijn nooit vanzelfsprekend. Dat zien we nu ook in landen om ons heen. In Polen en Hongarije wordt journalisten en rechters het werk moeilijk gemaakt. In  de Verenigde Staten staan onder de nieuwe president Donald Trump fundamentele rechten onder druk. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland?  En wat kun jij daar zelf aan doen?

Meer dan ooit tevoren is het belangrijk dat ook jij laat zien waar je staat. Daarom vraagt Amnesty International de bezoekers van de Bevrijdingsfestivals om te laten zien dat zij staan voor de mensenrechten. Dat doen we door je te vragen plechtig  te beloven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) trouw te zijn. Een symbolisch gebaar, dat we vastleggen op foto om te delen via social media.

Amnesty International vecht al sinds 1961 voor de mensenrechten.  Ons werkterrein is inmiddels enorm uitgebreid: van het opkomen voor de rechten van politieke gevangenen tot het strijden voor de afschaffing van de doodstraf, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het tegengaan van politiek geweld en vervolging. Dat doen we wereldwijd, dus ook in Nederland.


© 2018 Bevrijdingsfestival Flevoland - Vrijheid Wereldwijd! | Powered by Codestream 3.6.0