Amnesty International

Dit is Amnesty International

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

Amnesty is een beweging van mensen van over de hele wereld die zich verenigen tegen onrecht. Zij vormen het hart van de organisatie. In meer dan 150 landen hebben we meer dan 3 miljoen leden en sympathisanten. De verbondenheid van al deze mensen, dat is Amnesty en dat maakt de organisatie sterk.

Amnesty zet zich in voor individuen. Soms voor duizenden tegelijk, soms voor een in het bijzonder. Het maakt niet uit voor hoeveel mensen we ons inzetten, Amnesty doet dat altijd met overgave.

SOS Europa - eerst mensen, dan grenzen

Jaarlijks worden miljoenen mensen door oorlogen, vervolging en armoede gedwongen hun huis en land te verlaten. Slechts een klein deel van hen zoekt toevlucht en een beter leven in de Europese Unie. De EU-landen doen steeds meer om deze mensen buiten de grenzen te houden. Daardoor wordt de oversteek alleen maar gevaarlijker. In 2014 alleen al zijn enkele duizenden mensen op de Middellandse Zee omgekomen of vermist geraakt. Europa kan deze tragedie voor haar kust niet negeren!

Ga op de bevrijdingsfestivals de uitdaging aan. Ervaar of het je lukt om in een woelige, ijskoude zee niet overboord te slaan, maar veilig de overkant te bereiken. En teken de petitie en vraag Europese leiders om mensenlevens te redden!

Amnesty roept op de volgende maatregelen te nemen:

  • Alle EU-landen moeten direct de zoek- en reddingsoperaties op de Middellandse en Egeïsche Zee uitbreiden.
  • De EU moet mensen die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging meer veilige en legale routes naar Europa bieden.
  • De EU geeft veel geld aan landen om de vluchtelingenstroom tegen te gaan. Ook aan landen die de mensenrechten schenden. Hier moet een einde aan komen.

Prodemos

Prodemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. ProDemos organiseert hier o.a. rondleidingen, debatten, exposities en cursussen.

ProDemos werkt in het hele land samen met gemeenten en provincies om burgers te betrekken bij politiek en besluitvorming. Samen met de rechtbanken geven we meer inzicht in de rechtspraak, o.a.  met een educatief programma.

Voor docenten heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen, scholierenverkiezingen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

ProDemos geeft informatieve publicaties uit over de politiek. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming, zoals de StemWijzer. 

Veteranen Instituut

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het Veteranen Insituut streeft naar een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en een gedegen ondersteuning voor hun gezinsleden.Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht.

Speeddaten met een veteraan

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Of komt er meer bij kijken? Hoe is het om níet in vrijheid te leven? Wat kan jíj doen om bij te dragen aan vrijheid?

Oorlogsveteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor de vrede, veiligheid en vrijheid. Zij weten als geen ander dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, want zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn.

Speeddaten
Wil jij weten op welke manier? Ga speeddaten met een veteraan! Je hoeft daarvoor alleen maar even de tent van het Veteraneninstituut binnen te lopen. Daar stel je je vragen aan hen en sta je samen met hen stil bij het jaarthema: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.

Speeddaten met een veteraan is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen. Of zoals het Vi zegt: “Veteranen. Onze missie.”.

oneMen

oneMen helpt pionier Michele en de kinderen in Brazilië

oneMen staat met de twoMen expedition op het Bevrijdingsfestival 2015 in Rotterdam en vraagt hiermee aandacht voor pionier Michele. Michele zet zich in voor kwetsbare kinderen in de sloppenwijken van Brazilië. Hij organiseert onderwijs en opvang voor deze kinderen en houdt ze zo uit de handen van plaatselijke drugsbaronnen. Zo biedt hij deze kinderen een kans op een toekomst zonder geweld.

In 2015 staat oneMen op verschillende festivals met de twoMen expedition en daagt bezoekers uit in de schoenen van Michele te stappen: ‘Do you have the guts?’ De twoMen expedition doe je met z’n tweeën, de naam zegt het al. Samen moet je allerlei obstakels overwinnen. Hebben jullie samen genoeg lef en doorzettingsvermogen zodat je jezelf ook een pionier mag noemen? Like oneMen op Facebook en houd in de gaten op welke festivals de twoMen expedition in 2015 is. Misschien heb jij het lef dit jaar??

oneMen helpt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Pioniers zijn lokale mensen die zich inzetten voor betere kansen voor de mensen om hen heen.

Rode Kruis

Help jij iedereen, overal, altijd?

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals om samen met de bezoekers 70 jaar vrijheid te vieren. Op veel plekken in de wereld is vrede nog steeds niet vanzelfsprekend. Wereldwijd vluchten grote groepen burgers hun eigen land uit omdat het niet meer veilig is. Het Rode Kruis, dé humanitaire noodhulp organisatie, helpt wereldwijd mensen die in nood verkeren. Ook in gebieden waar geen vrede is. Onder deze moeilijke omstandigheden en vaak onder hoge druk helpen Rode Kruis hulpverleners iederéén die slachtoffer is geworden van een conflict. Benieuwd waarom Rode Kruis hulpverleners hiervoor kiezen? Speel dan tijdens het Bevrijdingsfestival, samen met een Rode Kruis vrijwilliger, de dilemma-game Hero of Humanity en ervaar zelf hoe je zou handelen tijdens een noodsituatie. Daarnaast maak je kennis met de jonge Syrische Rode Kruis hulpverlener Siham die vertelt wat haar bewoog om tijdens de oorlog in Syrië anderen te helpen en te kiezen voor ‘Humanity’.

Tijdens het Bevrijdingsfestival lopen Rode Kruis vrijwilligers rond die graag met jou en je vrienden de dilemma-game Hero of Humanity  spelen.


© 2021 Bevrijdingsfestival Flevoland - Vrijheid Wereldwijd! | Powered by Codestream 3.6.0