De Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland is opgericht in 1992 en is sindsdien actief met het organiseren van het festival op 5 mei en diverse randprogramma’s en inhoudelijke projecten. De stichting kent een bestuursmodel met een bestuur en een directie.

Het bestuur bewaakt de kaders vanuit het beleidsplan en is eindverantwoordelijk. Zij worden geïnformeerd door de directie over lopende zaken en lange termijn beslissingen. Om de governance goed te waarborgen volgt de stichting de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene leden.

Ons Beleidsplan is HIER te lezen.
Onze actuele plannen en financieel jaarverslag is te vinden op onze ANBI pagina.

 

Bestuur Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland (update maart 2024):
Paul van Sprundel [Linkedin]
Vincent de Lau [Linkedin] 
Guany Wassenaar [Linkedin]
Joris Geerdes [Linkedin]
Festivaldirectie: Barry Bouquet [Het Cultureel Productie Bureau]
Secretariële ondersteuning: Leila Naber

Aan het festival is een grote groep vrijwilligers verbonden,
waarvan sommige al jaren betrokken zijn en een hecht team vormen,
deze groep is van groot belang voor het succes van het festival en draagt bij aan een stabiele organisatie.