De Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland is opgericht in 1992 en is sindsdien actief met het organiseren van het festival op 5 mei en diverse randprogramma’s en inhoudelijke projecten. De stichting kent een bestuursmodel met een bestuur en een directie.

Het bestuur bewaakt de kaders vanuit het beleidsplan en is eindverantwoordelijk. Zij worden geïnformeerd door de directie over lopende zaken en lange termijn beslissingen. Om de governance goed te waarborgen volgt de stichting de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene leden.

 

Bestuur Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland:
Peter de Vreede (t/m 5 mei 2022) * Paul van Sprundel (vanaf 6 mei 2022) * Klaas Jongejan (t/m 5 mei 2022) * Guany Wassenaar * Danny van Doorn.
Festivaldirectie: Barry Bouquet (het Cultureel Productie Bureau).

Aan het festival is een grote groep vrijwilligers verbonden, waarvan sommige al jaren betrokken zijn en een hecht team vormen, deze groep is van groot belang voor het succes van het festival en draagt bij aan een stabiele organisatie.