Rabobank

Dank aan de Rabobank. De Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland hecht waarde aan de verbinding tussen herdenken en vieren in deze periode. Middels diverse projecten vragen we aandacht voor deze thematiek. Naast o.a. het organiseren van Vrijheidscolleges en Vrijheidsmaaltijden vragen wij ook op het festival aandacht voor dit belangrijke maatschappelijke onderwerp. Dit doen we door verbindende sprekers en bijzonder podiumacties die vanuit de samenleving komen.

Om dit jaarlijks te kunnen uitvoeren worden wij gesteund door diverse fondsen, ondernemingen en maatschappelijk betrokken bedrijven en instellingen. In dit kader willen dan ook de Rabobank hartelijk bedanken voor hun steun, waardoor wij onze inhoudelijke programma’s kunnen blijven ontwikkelen